Telefono nr.

Naujos kartos buitinių nuotekų valymo įrenginiai

1. Bendrieji duomenys

 

  UAB „Buiteka LT” NVB/AF beregentiniai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai skirti buitinių ir joms pagal cheminę sudėtį artimų nuotekų išvalymui iki šiuo metu galiojančių  nuotekų  apvalymo normatyvų, nurodytų  „Nuotekų tvarkymo Reglamente“, patvirtintame aplinkos ministro 2006 05 17 įsakymu Nr D1-236 (2019m. redakcija).

 

Siūlomų irenginių charakteristika:

  • įrenginys yra ekologiškai nekenksmingas, nes jame esantys aerobiniai mikroorganizmai biologiškai suskaldo  nuotekų  teršalus, neskleidžia nemalonaus kvapo, o išvalytos  nuotekos nekenksmingos  ir  bekvapės;
  • įrenginys dirba  tyliai, nes  neturi  judančių  dalių;
  • pagaminti iš stikloplasčio  visi pagrindiniai tiek išoriniai, tiek  vidiniai konstrukciniai  elementai  patvarūs  ir  atsparūs korozijai;
  • įrenginį sudaro  viena  talpa, todėl  papildomai  nereikia pirminio  apvalymo ir  papildomų  valymo  įrenginių;
  • aeracijos būdas – orapūtės pagalba. 
Image

      UAB „ Buiteka LT” garantuoja kiekvieno valymo įrenginio bedefektinę kokybę 10 metų laikotarpiui nuo įrengimo pastatymo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos ir  2 metus elektrinei daliai, 3 metus aeracinei daliai.

           Gamintojas  neatsako už  žalą, kuri padaroma  nesilaikant naudojimo  instrukcijoje  pateiktų  nurodymų, todėl  atidžiai  susipažinkite  su informacija  dėl  saugumo, naudojimo  ir  priežiūros.

 2. Veikimo  principas ir konstrukcija

Nuotekų  valymo  principas – biocheminė  oksidacija veikliuoju  dumblu aerobinėmis  sąlygomis. Aerotankas ir antrinis  nusodintuvas su  visais  jiems  būdingais  elementais sumontuoti vienoje apvalioje  kūginės  formos  talpoje. Aktyviojo  dumblo  recirkuliacija savaiminė (dumblas  nuslenka iš  antrinio  nusosdintuvo į  aeracinę  dalį kūginio  dugno  šlaitu (kampas  su  horizontu sudaro apie  50 ). Aeracijai  naudojamos reikalingo slėgio ir našumo  orapūtės ir aeratoriai.

Įrenginio modelis
Valomų nuotekų kiekis m3/d
Aptarnaujamų žmonių skaičius
Įrenginio diametras D(mm)
Liuko skersmuo D1(mm)
Aukštis nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo vamzdžio apačios H1(mm)
Korpuso aukštis nuo dugno iki įtekėjimo vamzdžio apačios H1(mm)
Orapūtės našumas l/min
NVB/AF-1
0,8
2 - 4
1540
800
750-1050
1600
60
NVB/AF-2
1,2
4 - 7
1640
800
750-1100
1700
80
NVB/AF-3
2,0
8 - 14
1960
860
750-1300
1960
100
NVB/AF-4
2,8
13 - 17
2250
860
750-1300
2250
150
NVB/AF-5
4,5
18 - 25
2760
860
750-1300
2300
200
*Valomų nuotekų kiekis nurodytas, kai jų užterštumas pagal BDS5 – 260 -360 mg O2 /l.
This image for Image Layouts addon
NVB/AF 1- Liukas; 2- Viršutinė korpuso dalis; 3- Apatinė korpuso dalis; 4 - Aeracinė kamera; 5- Įtekėjimo vamzdis; 6 - Oro tiekimo vamzdis; 7- Difuzorius; 8 - Įkrova; 9 - Antrinis nusodintuvas; 10. - Cirkuliacinio dumblo vamzdis (erliftas); 11- Išvalytų nuotekų ištekėjimo vamzdis. (Paveiksle pavaizduotos vamzdžių pajungimo kryptys yra orientacinio pobūdžio, kurios tikslinamos užsakymo metu)

Nuotekos įtekėjimo vamzdžiu (5) savitaka patenka  į įrenginio  aeracinę  kamerą (4), kur vykstant  intensyviai  aeracijai  yra maišomos su veikliuoju dumblu.  Orapūte tiekiamas oras  tiekimo vamzdžiu  nukreipiamas į  apatinę  aeracinės kameros dalį,  kur  pro difuzorių  smulkiais  burbuliukais  kyla aukštyn, prisotindamas  deguonimi valomų nuotekų ir veikliojo dumblo mišinį. Aeracinėje kameroje vyksta biologinis  nuotekų valymas: veikliojo dumblo sudėtyje esantys  mikroorganizmai  skaido  organinius teršalus  į paprastesnius cheminius junginius  - nitritus, nitratus  kurių didžioji dalis  vėliau  suoksidinama iki anglies dvideginio  ir vandens.

            Išvalytų  nuotekų ir veikliojo  dumblo mišinys per  horizontalią  persipylimo  briauną  iš  aeracinės  kameros  (4) patenka  į  antrinį  nusodintuvą (9). Nusodintuve  nuskaidrėjusios valytos nuotekos liejasi per dantytos formos briauną ir  patenka į žiedinį   lataką bei  išteka  iš įrenginio  nuotekų ištekėjimo vamzdžiu (11).  Mišinyje esantis  veiklusis dumblas  gravitacinės  jėgos veikiamas nusėda į apatinę nusodintuvo dalį ir  nuslenka į aerotanko dugną. Nuo dugno veiklusis  dumblas pakeliamas oro  srautu  ir maišomas aeracinėje  kameroje (4).

Aeracinėje kameroje  yra įrengtas  erliftas (10), kuris periodiškai įjungiamas,  taip  sudarant  įrenginyje  aeravimo, maišymo  ir ramybės (neveikos)  rėžimus. Aeravimo  rėžimo metu  erliftas neveikia. Maišymo rėžimas  užtikrinamas   atidarius  vožtuvą. Šio proceso metu   dumblas iš aeracinės kameros  dugno yra keliamas  į  aeravimo kameros viršų, ko pasekoje vyksta   azoto  junginių šalinimas iš  nuotekų. Į antrinio nusodintuvo paviršių kylantys oro burbulai sudrumsčia išplaukusio dumblo plutą ir dumblas nusėda į įrenginio dugną. Ramybės (neveikos ) rėžimo metu orapūtė išjungiama, sudaromos sąlygos  anglies dvideginio  išsiskyrimui iš nuotekų.

   Šie rėžimai automatiškai yra valdomi specialiu valdikliu, įrengtu  orapūtės  šulinėlyje. Valdiklis   turi   rėžimus: svečių – padidintas;   atostogų  - sumažintas  įrenginio apkrovimas nuotekomis.

  

Valytų nuotekų užterštumas biogeninėmis medžiagomis (azoto ir fosforo junginiais) valymo įrenginiuose, kurių našumas iki 5,0 m3/dieną  nuo 2019-11-01 yra  normuojamas  ir  turi būti ne didesnis, kaip:  NB < 25 mg/l   ir PB <  5,0 mg/l. Biogeninės medžiagos čia pašalinamos sėkmingai derinant įrenginyje  nitrifikacijos  ir denitrifikacijos procesus, paliekant  jų tiek,  kiek jų  reikia veikliojo dumblo mikroorganizmų ląstelių sintezei  bei  jų gyvybinei veiklai palaikyti.

 

Įrenginio našumas padidinamas veiklųjį dumblą sukoncentruojant “pritvirtintos  mikrofloros”  būdu, t.y.  įdedant į aerotanką atitinkamą  įkrovą (8).

Image

Nuotekų valymo įrenginio valdiklis

Šio valdiklio pagalba nuotekų valymo įrenginį galima valdyti distanciniu būdu.
Visi mūsų gaminami nuotekų valymo įrenginiai atitinka aplinkosaugos reikalavimus
This image for Image Layouts addon
buitekasmalllogo__140x36.png
Andriaus Gustaičio g. 25, Pažėrų k., Kauno raj.
+370 630 45042
info@buiteka.lt

Raskite mus Facebook'e

© Visos teisės saugomos 2024 UAB "Buiteka LT" | Sprendimas: Jmedia